Tuesday, 05/07/2022 - 16:01|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hương Giang

cuộc thi viết “Dọc đường công tác hội”

              LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           HƯƠNG KHÊ                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
               Số : 54 /CĐGD                           Hương Khê, ngày 09 tháng 8 năm 2016
V/v hưởng ứng tham gia cuộc thi viết
       “ Dọc đường công tác hội”
                Kính gửi: Công đoàn, Ban Nữ Công các trường trực thuộc
          Thực hiện kế hoạch số 89/KH-ĐCT ngày 9/6/2016 của Đoàn chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Công văn  số 45- CV/PH ngày 25/7/2016 của Ban thường vụ Hội LHPN huyện , Văn bản số 244/LĐLĐ ngày 27/7/2016 của Ban nữ Công LĐLĐ huyện, về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi viết “Dọc đường công tác hội” ( Có thể lệ và nội dung cuộc thi gửi kèm)
          Ban thường vụ Công đoàn giáo dục huyện  đề nghị Ban nữ công Công đoàn giáo dục huyện chỉ đạo các Công đoàn và Ban nữ công các công đoàn cơ sở động viên khuyến khích chị em tham gia đạt kết quả cao./.
Nợi nhận  :                                                                           TM BAN THƯỜNG VỤ
-          Như kính gửi                                                                     CHỦ TỊCH
-          Lưu VP
                                     
                                                                                          Hồ Đình Cường                                                                             
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 9
Tháng 07 : 60
Năm 2022 : 5.095